Toto fórum používá cookies
Toto fóru používá cookies k ukládání údajů o přihlašení pokud jste registrovaný uživatel a o poslední návštěvě pokud nejste. Cookies jsou malé textové dokumenty ukládané na vašem pocítači; cookies nastavené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také sledují konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy přečetli. Potvrďte, zda přijmete nebo odmítnete nastavené soubory cookie.

Soubor cookie bude uložen ve vašem prohlížeči bez ohledu na volbu, aby vám tato otázka nebyla znovu položena. Nastavení cookie budete moci kdykoli změnit pomocí odkazu v zápatí.

Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VirtualBox - někde se začít musí!
#1
Každý, který by si chtěl virtualizaci vyzkoušet musí kromě splnění HW požadavků (vhodná podpora VT-x, AMD-V) i zvolit vhodný nástroj.
Jednou z možných dnešních cest je například


VirtualBox

multiplatformní virtualizační nástroj pro platformu x86/x86_64 vyvíjený v současnosti společností Oracle.

VirtualBox je v současnosti podporován operačními systémy jako Windows, Linux, MacOS a Solaris.

VirtualBox, jeho zdrojový kód a binární soubory  jsou nyní šířeny pod licencí GPL2.

[url=https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox][/url]Oracle VM VirtualBox Extension Pack je rožšíření licencované pod VirtualBox Personal Use and Evaluation License (PUEL) (https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL) pouze
ke zkušebnímu účelu, nad jehož rámec je zapotřebí licence fy Oracle. Toto rozšíření je podnikově orientované (RDP, podpora USB2.0+, ...)
Součástí VirtualBoxu je VB Guest Addions.iso pro řadu GuesOS(Windows, Linux, ...), které umožní větší integraci GuestOsu s HostOSem (bezešvý režim, sdílení schránky, ..).

Výchozí instalace alokuje na Windows cca 200MB, přidá kromě jiného další síťové rozhraní (VirtualBox Host-Only).

Nástroj je možné ovládat pomocí GUI (VirtualBox Manager) nebo v příkazové řádce pomocí příkazu VBoxManage.


VirtualBox manager zobrazuje seznam VM (Virtual Machine) a umožňuje jejich vytvoření a správu.

[Obrázek: VB_Manager.png]


Vytvoření VM spočívá ve volbě jejího jména, volbě operačního systému a jeho verze (napomáhá s vhodnými výchozími nastaveními virtualního HW z pohledu kompatibility), volbě množství přidělené paměti (vhodné držet se zelené oblasti) a rozhodnutí zda(pokud) bude vytvořen nový virtuální disk (či použit stávající). Virtuální disk se z pohledu OS jeví jako soubor, takže zápisy ze strany GuestOSu se projeví na jeho obsahu/velikosti.
[Obrázek: VB_create_VM.png]


V Settings/Nastaveních VM se zvolí vhodné bootovací médium (typicky stažené instalační .iso), případně zvolí fyzická mechanika Host Drive s médiem.
[Obrázek: VB_select_CDROM_iso.png]


Při vytváření virtuálního HDD se volí typ kontaineru (výchozí  .vdi, případně .vhd, .vdmk, ...), volí se celková velikost HDD a zda má být alokována ihned,
nebo narůsta podle potřeb GuestOSu. V druhém případě je nutné zajistit dostatek místa, aby nedošlo k situaci, že GuestOS HDD pro nedostatek místa na hostitelském HDD nemůže narůstat.
[Obrázek: VB_create_HDD.png]


V nastavení systému se může měnit velikost paměti VM, pořadí bootování, typ chipsetu, ukazovací zařízení, podpora APIC, EFI, zda RTC beží v UTC. Zde je třeba mít na paměti, že zvolený virtuální HW a jeho vlastnosti musí být podporovány použitou verzí GuestOS.
[Obrázek: VB_modify_System_motherboard.png]

V nastavení System/Motherboard je možné měnit počet přidělených jader (VB explicitně nerozlišuje mezi fyzickými a HT/SMT), takže při snaze omezit maximální vytížení GuestOSem je doporučováno držet max. počtu fyzických jader. Kromě toho je možné v % stanovit maximální vytížení jader GuestOSem (je třeba pamatovat, že příliš nízké hodnoty by mohly ovlivnit funkčnost GuestOSu)
[Obrázek: VB_modify_System_processor.png]

Nastavení System/Acceleration určuje využití podporovaných virtualizačních technologií.
[Obrázek: VB_modify_System_acceleration.png]

Nastavení Display/Screen umožňuje nastavit vlastnosti emulované grafické karty včetně podpory překladu 2D/3D. Ty nemusí být podporováný ze strany VB Guest Aditions u všech typů GuestOS a při jejich využití je třeba pamatovat jejich omezení (kompatibility/výkonu).
[Obrázek: VB_modify_Display_screen.png]

Nastavení Display/Remote display je dostupné při využití Extension Packu, umožnuje vzdálené přihlášení (RDP) k VM.
[Obrázek: VB_modify_Display_remote_display.png]

Nastavení Display/Video capture umožňující nahrávání obsahu obrazovky VM.
[Obrázek: VB_modify_Display_video_capture.png]

Nastavení Storage umoňující přidávání řadičů, disků a jednotek VM. A opět při volbě je nutné dbát kompatibility s použitým GuestOS.
[Obrázek: VB_modify_Storage.png]

Nastavení Audio umožňující volbu emulované zvukové karty VM.
[Obrázek: VB_modify_Audio.png]

Nastavení Network, umoňující volbu síťového adaptéru (jeho režim NAT, Bridge, Host-Only, ..). Režim virtuálního síťového adaptéru se volí s ohledem na cílové využití. Například při snaze testovat síťové služby GuesOSu je vhodný bridge režim kdy GuesOS defaultně požádá o IP adresu v rámci LAN a je v ní dosažitelný. Výchozí NAT režim skryje GuesOS za IP adresu HostOSu a má uplatnění tam, kde zisk nové IP v LAN je problémem.
[Obrázek: VB_Settings_Network.png]

Nastavní Serial ports umožňuje nastavení virtuálních sériových portů VM a jejich režimů.
[Obrázek: VB_Settings_Serial_ports.png]

Nastavení USB umožnuje mj. passthrough USB zařízení připojených k HostOSu, na základě filtru VID/PID. Vyšší verze USB dostupné pouze v rámci Extension Pack.
[Obrázek: VB_Settings_USB.png]

Nastavení sdíleného adresáře mezi HostOS/GuestOS (RO/RW), pro funkci je vyžadována instalace Guest Additions v GuestOSu.
[Obrázek: VB_Settings_Shared_folders.png]

Nastavení User interface umožňuje modifikovat vzhled aplikace, dostupné volby, přítomnost indikátorů atd.
[Obrázek: VB_Settings_User_interface.png]

Instalaci Guest Additions na podporovaném GuestOSu zahájíme vložením .iso média v menu.
[Obrázek: VB_Guest_Aditions.png]

Poté je nutné provést instalaci jako Administrátor/Root, přičemž může být vyžadováno doplnění některých programů.
[Obrázek: VB_install_Aditions.png]

Menu File kromě nastavení Preferencí, slouží ke správě VM (import, export Appliance, ...), virtuálních médií (DVD, HDD) atd. Není neobvyklé, že představení funkční technologie je demonstrováno ve formě vyexportovaného funkčního VM. Ten si po stažení zájemce stáhne, importuje a pak se může rovnou seznámit s funkcionalitou aniž by musel absolvovat celou instalaci a konfiguraci.
[Obrázek: VB_Manager_File.png]

Menu View okna s VM nabízí řadu možností týkajících se režimu zobrazení VM. Kromě asi zřejmého FullScreen je zde například možnost Seamless módu, kdy se obsah VM zobrazí v HostOSu jako transparetní FullScreen a jednotlivé jeho aplikace pak jako další okna.
[Obrázek: VM_view.png]

Menu Keyboard slouží především k odesílání klávesových kombinací GuestOSu, na které by si mohl činit nárok samotný HostOS.
[Obrázek: VM_Keyboard.png]

Menu Devices slouží k nastavení virtuálního HW za běhu (kde to dává smysl).
[Obrázek: VM_Devices.png]

Menu Machine slouží k zadávání pokynů VM (zastavení, vypnutí, resetu, ..).
[Obrázek: VM_Machine.png]


Příště třeba na téma obsluhy VirtualBoxu a jeho VM skrze příkazovou řádku pomocí nástroje "VBoxManage".
Odpovědět
#2
Pro příkazovou(dávkou) obsluhu je GUI (Virtual Box Manager) nepoužitelný, zde je uplatnění pro řádkový nástroj VBoxManage.

U HostOSu Windows leží defaultně v cestě "c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\", tato cesta není součástí PATH, takže je nutné nástroj zavolat přímo.

Například seznam existující VM získáme pomocí příkazu. Přičemž ve složených závorkách je vypsáno uuid VM.
Kód:
C:\Users\username>"c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list vms
"_Xubuntu  18.04" {00a91d05-e913-4b8f-b619-83e27e9fbad3}


Příkaz "c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" showvminfo 00a91d05-e913-4b8f-b619-83e27e9fbad3
vypíše detailní konfiguraci konkrétního VM

Ukaz ObsahVýpis showvminfo:Příkaz "c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm -type separate 00a91d05-e913-4b8f-b619-83e27e9fbad3
spustí konkrétní VM v režimu oddělující proces VM od procesu GUI, následně je možné GUI zavřít (menu Machine->Detach GUI) či případně znova zobrazit.
Ve výchozím režimu (-type gui)  by VM nastartoval včetně GUI v jednom procesu a GUI by nešlo nezávisle na VM zavřít.

Příkaz "c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" controlvm 00a91d05-e913-4b8f-b619-83e27e9fbad3  pause
umožní zastavit VM. Variatně  resume zajistí pokračování chodu VM.  Volba reset provede reset VM. Volba poweroff "vytažení napájení" VM. Volba savestate uloží stav běžícícho VM a umožní jeho budoucí pokračování. Chování při volbách acpipowerbutton a acpisleepbutton je závislé na odpovídající konfiguraci GuestOSu.
Odpovědět


[-]
Rychlá odpověď
Zpráva
Text Vaší zprávy:

Obrázková verifikace
Do textového pole dole zadejte text, který vidíte na obrázku vlevo. Toto opatření má znemožnit psaní příspěvků spam robotům.
Obrázková verifikace
(necitlivé na velikost písma)

Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející toto téma: 1 host(ů)